6.11.11

LLibre ONLINE / Livre ONLINE

** Ara podeu consultar i descarregar lliurement el llibre Del Tractat dels Pirineus a l'Europa del segle XXI, un model en construcció? / ed. Oscar Jané, Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació: Museu d'Història de Catalunya, 2010, 359 p., en el següent enllaç: http://ddd.uab.cat/record/71670?ln=ca

** Maintenant vous pouvez consulter et télécharger librement le livre Du Traité des Pyrénées à l'Europe du XXIe siècle, un modèle en construction? / ed. Oscar Jané, Barcelone : Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació : Museu d'Història de Catalunya, 2010, 359 p. , à partir du lien suivant : http://ddd.uab.cat/record/71670?ln=ca


27.1.11

Novetat: publicació del llibre sobre el Tractat dels Pirineus (Barcelona, 2010)


Novetat: Publicació del llibre
Del Tractat dels Pirineus a l'Europa del segle XXI, un model en construcció? / ed. Oscar Jané (col·loqui Barcelona-Perpinyà, 17-20 de juny de 2009)
Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació : Museu d'Història de Catalunya, 2010, 359 p.
***
Nouveauté: Publication du livre
Du Traité des Pyrénées à l'Europe du XXIe siècle, un modèle en construction? / ed. Oscar Jané (colloque Barcelone-Perpignan, 17-20 juin 2009)
Barcelone : Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació : Museu d'Història de Catalunya, 2010, 359 p.

27.4.09

Cartell i programa TP'09 | Affiche et programme TP'09

Aquí trobareu diferents fórmules per descarregar-vos el cartell i el programa del Col·loqui Internacional "Del tractat dels Pirineus [1659] a l'Europa del segle XXI: un model en construcció ?"

Ci-dessous vous trouverez différentes formules pour télécharger l'affiche et le programme du Colloque International "Du traité des Pyrénées [1659] à l'Europe du XXIe siècle: un modèle en construction ?"

- Cartell i programa complets en pdf / Affiche et programme complets en pdf: www.mirmanda.com/prog/2009/cartell_pgmTP.pdf

- Programa complet per dies en pdf / Programme complet par jours en pdf:
www.mirmanda.com/prog/2009/pgm_days.pdf

- Programa per dies (per facilitar la impressió) / Programme par jours (pour faciliter l'impression):

- Butlleta d'inscripció al Col·loqui / Bulletin d'inscription au Colloque: www.mirmanda.com/prog/2009/inscripcio_inscription.pdf

Informacions complementàries | Informations complémentaires:
- Els organitzadors i col·laboradors estan esmentats en el cartell. Tots ells han estat imprescindibles per portar a bon port l'esdeveniment que tindrà lloc el mes de juny / Les organisateurs et les collaborateurs sont indiqués sur l'affiche. Eux tous ont été indispensables afin de réussir dans l'organisation de l'événement qui aura lieu au mois de juin.

- Durant les jornades de Barcelona hi haurà traducció simultània català-francès i francès-català / Pendant les journées de Barcelone il y aura traduction simultanée catalan-français et français-catalan.

- El comité científic és el següent / Le comité scientifique est le suivant: www.mirmanda.com/prog/2009/comite_ColTP.pdf

- Contacte / Contact
Coordinació: Oscar Jané Checa
Col·loqui Tractat dels Pirineus |Colloque Traité des Pyrénées
Info: http://tractatpirineus.blogspot.com
E-mail: congrestractatpirineus.mhc@gencat.cat

5.3.09

Segona informació | Deuxième information


Trobareu en el següent enllaç el cartell-anunci informatiu sobre el Col·loqui internacional del tractat dels Pirineus del mes de juny de 2009.

Vous trouverez ci-joint l'affiche-annonce au sujet du Colloque international sur le traité des Pyrénées du mois de juin 2009.

--- en jpg: http://www.mirmanda.com/2009/CTPirineus_anunci.jpg
--- en pdf: http://www.mirmanda.com/2009/CTPirineus_anunci.pdf


CONTACT - Oscar Jané
Col.loqui Tractat dels Pirineus |Colloque Traité des Pyrénées
Info: http://tractatpirineus.blogspot.com
E-mail: congrestractatpirineus.mhc@gencat.cat

12.6.08

Primera Informació | Première Information

1ª Circular del Col.loqui sobre el Tractat dels Pirineus que tindrà lloc els propers 17-20 de juny de 2009 a Barcelona i Perpinyà. Us demanem que en feu la màxima difusió tenint en compte la importància de la proposta, on tenen prevista la seva participació la majoria de les universitats catalanes així com la Universitat de París-Sorbona, sota l'impuls del Museu d'Història de Catalunya. Evidentment l'esdeveniment està obert a sumar totes les col.laboracions i propostes que arribin des de la resta d'universitats i grups de recerca per a sumar-se en l'organització, tenint en compte que, sota un format de conferències breus, haurà de servir per establir un debat clar i útil sobre el passat i el present de la memòria del Tractat, amb la seva posterior publicació.


************
1ª Lettre d'information sur le Colloque à propos du Traité des Pyrénées qui aura lieu les prochains 17-20 juin 2009 à Barcelone et Perpignan. Nous demandons la plus grande diffusion tenant compte de l'importance de la proposition, où participent la plupart des universités catalanes ainsi que l'Universités de Paris IV-Sorbonne, avec le Musée d'Histoire de la Catalogne (Barcelone). Évidemment, l'événement est ouvert à toutes les collaborations possibles et les propositions qui arriveront du reste d'universités et groupes de recherches afin de s'ajouter à l'organisation, tenant compte aussi que, que le format de conférences courtes adopté devra servir à établir un débat clair et utile sur le passé et le présent de la mémoire du Traité, et sa publication postérieure.CONTACT - Oscar Jané
Col.loqui Tractat dels Pirineus |Colloque Traité des Pyrénées
Info: http://tractatpirineus.blogspot.com
E-mail: congrestractatpirineus.mhc@gencat.cat