12.6.08

Primera Informació | Première Information

1ª Circular del Col.loqui sobre el Tractat dels Pirineus que tindrà lloc els propers 17-20 de juny de 2009 a Barcelona i Perpinyà. Us demanem que en feu la màxima difusió tenint en compte la importància de la proposta, on tenen prevista la seva participació la majoria de les universitats catalanes així com la Universitat de París-Sorbona, sota l'impuls del Museu d'Història de Catalunya. Evidentment l'esdeveniment està obert a sumar totes les col.laboracions i propostes que arribin des de la resta d'universitats i grups de recerca per a sumar-se en l'organització, tenint en compte que, sota un format de conferències breus, haurà de servir per establir un debat clar i útil sobre el passat i el present de la memòria del Tractat, amb la seva posterior publicació.


************
1ª Lettre d'information sur le Colloque à propos du Traité des Pyrénées qui aura lieu les prochains 17-20 juin 2009 à Barcelone et Perpignan. Nous demandons la plus grande diffusion tenant compte de l'importance de la proposition, où participent la plupart des universités catalanes ainsi que l'Universités de Paris IV-Sorbonne, avec le Musée d'Histoire de la Catalogne (Barcelone). Évidemment, l'événement est ouvert à toutes les collaborations possibles et les propositions qui arriveront du reste d'universités et groupes de recherches afin de s'ajouter à l'organisation, tenant compte aussi que, que le format de conférences courtes adopté devra servir à établir un débat clair et utile sur le passé et le présent de la mémoire du Traité, et sa publication postérieure.CONTACT - Oscar Jané
Col.loqui Tractat dels Pirineus |Colloque Traité des Pyrénées
Info: http://tractatpirineus.blogspot.com
E-mail: congrestractatpirineus.mhc@gencat.cat